Firma

Instrument wewnętrznej kontroli

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi na bieżąco ewidencję ilościowo - wartościową zapasów i rejestr środków trwałych, to jaki jest cel ponoszenia kosztów związanych z coroczną inwentaryzacją?
Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych kontroli wewnętrznych w przedsiębiorstwie.
Istnienie takich kontroli wynika z tego, że zarząd nie jest w stanie bezpośrednio nadzorować wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa, za które ponosi odpowiedzialność wobec właścicieli. Zarząd jest odpowiedzialny za skuteczność tych kontroli. Procedura inwentaryzacyjna powinna być realizowana w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego rozmiar i formę prowadzonej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów).
Prawidłowo zaplanowana i przeprowadzona inwentaryzacja (z zachowaniem zasady niezależności zespołu spisowego) zapewnia identyfikację i ujawnienie m.in. tych składników majątku firmy, które zostały uszkodzone (np. towary, narzędzia), skradzione (np. wyposażenie, narzędzia, produkty, towary, gotówka) lub które nigdy nie istniały, choć widnieją w rejestrze magazyniera (np. wynikające z błędów magazyniera). [i]Józef Król jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Moore Stephens Józef Król sp. z o.o. Krzysztof Burnos jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Elma-Polaudit sp. z o.o.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL