Akty prawne

Obowiązują od 8 grudnia 2009

[srodtytul] KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO[/srodtytul]
- tytułowy kodeks wzbogacił się o jeden przepis: § 1a w art. 27. Wynika z niego, że członek samorządowego kolegium odwoławczego jest wyłączony od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli brał udział w wydaniu decyzji objętej tym wnioskiem ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332180]DzU nr 195, poz. 1501)[/link] [srodtytul]POLICJA[/srodtytul]
- znowelizowana 24 września ustawa o policji w części dotyczącej jednostek badawczo-rozwojowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332175](DzU nr 195, poz. 1502)[/link] [srodtytul]BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO[/srodtytul] - w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego przybył art. 5b dotyczący możliwości udzielenia BGK pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy uzupełniających [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332191](DzU nr 195, poz. 1503)[/link] czytaj też "[link=http://www.rp.pl/artykul/402851_Latwiej_wymienic_informacje_o_DNA.html]Łatwiej wymienić informacje o DNA[/link]" [srodtytul]SPIS GOSPODARSTW ROLNYCH[/srodtytul] - Rada Ministrów wskazała listę danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332196]DzU nr 195, poz. 1506)[/link] [srodtytul]BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY[/srodtytul] - minister finansów ustalił regulamin rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332177](DzU nr 195, poz. 1507)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL