Świat

USA: lesbijka biskupem

ROL
Lesbijka Mary Glasspool została nominowana na biskupa Kościoła anglikańskiego w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jej wybór zyska akceptację większości diecezji w Ameryce, zostanie sufraganem diecezji Los Angeles.
Ta perspektywa wzbudziła falę krytyki ze strony konserwatywnych hierarchów anglikańskich i ożywiła obawy przed rozłamem we wspólnocie liczącej 70 milionów wyznawców na całym świecie. – Jej wybór będzie miał poważne skutki – ostrzegł arcybiskup Canterbury, dr Rowan Williams.
55-letnia Glasspool, wyświęcona na księdza w 1981 roku i żyjąca w związku z kobietą od 1988 r., byłaby drugim homoseksualnym biskupem anglikańskim w USA. W lato Generalna Konwencja Kościoła Episkopalnego (czyli amerykańskich anglikanów) zniosła moratorium na wyświęcanie biskupów kochających inaczej mimo sprzeciwu Williamsa i wielu czołowych hierarchów na świecie. Według Roda Thomasa z konserwatywnej grupy Reforma rozłam w Kościele anglikańskim jest teraz „absolutnie nie do uniknięcia”. Wielu wpływowych anglikanów wyraziło jednak radość z nominacji pani Glasspool. – To kolejny gwóźdź do trumny chrześcijańskiej homofobii – powiedział kanclerz katedry św. Pawła w Londynie Giles Fraser. Wtóruje mu ks. Mark Kowalewski, dziekan katedry św. Jana w Los Angeles, według którego płeć i orientacja seksualna nie powinny mieć znaczenia przy wyborze biskupów. – To są cechy drugorzędne – mówi.
Liberałowie krytykują jednocześnie Williamsa uznawanego dotychczas za postępowca za przejście na pozycje konserwatywne. Zarzucają mu, że próbując powstrzymać rozłam w Kościele, staje się coraz bardziej uległy wobec odłamu zachowawczego. Ten ostatni dominuje wśród anglikanów czarnej Afryki, podczas gdy liberałowie przeważają w Wielkiej Brytanii. Sytuację komplikuje fakt, że konflikt wybuchł, w momencie gdy papież Benedykt XVI oraz abp Williams zabiegają o zjednoczenie katolików i anglikanów. Papież jest przeciwny wyświęcaniu kobiet, nie mówiąc już o kobietach odmiennej orientacji seksualnej, co stanowi barierę do zjednoczenia. Obserwatorzy w USA przewidują, że nie powstrzyma to tamtejszych anglikańskich liberałów, którzy mają przewagę w Kościele. We wstępnym głosowaniu pani Glasspool pokonała dwóch kontrkandydatów, zdobywając większość zarówno wśród duchownych, jak i świeckich. Szef diecezji Los Angeles, biskup Jon Bruno wezwał wszystkich hierarchów Kościoła do potwierdzenia tego wyboru bez oglądania się na sprzeciwy konserwatystów z innych krajów. 15 maja Glasspool zapewne zostanie więc wyświęcona przez bp. Katharine Jefferts Schori. Bój pomiędzy liberałami i konserwatystami w Kościele Episkopalnym rozgorzał w 2003 roku, gdy na biskupa został wyświęcony homoseksualista Gene Robinson. Dostawał on liczne listy z pogróżkami i podczas konsekracji wystąpił w kamizelce kuloodpornej. Po jego wyświęceniu niektóre parafie odłączyły się od Kościoła, okazało się jednak, że stanowią one mniejszość. Obecnie Gene Robinson wspiera kandydaturę Mary Glasspool. – Jedna z przyczyn, dla której jest odpowiednią osobą na to stanowisko, jest fakt, że wie, kim jest, i wie, że należy do Boga. Wie także, że wszystko inne schodzi na drugi plan – podkreślił. Na stronie internetowej diecezji Los Angeles Mary Glasspool przyznała, że w młodości w jej duszy toczyła się walka pomiędzy jej seksualnością i powołaniem kapłańskim. „Czy Bóg mnie nienawidził, ponieważ byłam homoseksualna, czy mnie kochał?” – pytała sama siebie. W końcu jednak rozwiązała wewnętrzny konflikt, zostając księdzem i wchodząc w związek z kobietą.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL