W sprawozdaniu trzeba ująć ryzyko

www.sxc.hu
Spadek zamówień, wahania kursów walut, zmiany w prawie i utrata dostępu do kredytu to najważniejsze rodzaje ryzyka, na które dziś wskazują firmy
Tak wynika z seminarium zorganizowanego przez firmę Deloitte. Jej eksperci wskazywali przykłady sytuacji, które w znaczny sposób wpłynęły na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, mimo że one zupełnie tego nie przewidywały.– Jedna ze spółek chciała zwiększyć udział w rynku. Aby to uzyskać, sprzedawała towary bez szczegółowego kontrolowania wiarygodności kredytowej odbiorcy. Sprzedaż rzeczywiście wzrosła. Szkopuł w tym, że znaczna część nabywców nie zapłaciła za towary. W rezultacie należało utworzyć znaczne odpisy na należności, a sprzedaż i tak wróciła do poprzedniego poziomu – powiedział Marcin Samolik.– Inna firma wybudowała zakład i w ten sposób podwoiła zdolności produkcyjne. Niestety plany sprzedaży okazały się nieaktualne. Trzeba więc było przeprowadzić test na utratę wartości środków trwałych. Pokazał on konieczność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 30 proc. nakładów inwestycyjnych – wskazał Piotr Wali...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL