Nie zdradź, ile płacisz zatrudnionym

www.sxc.hu
Pracodawcy, którzy zobowiązują podwładnych do zachowania dla siebie wysokości wypłacanej im pensji, sami też nie mogą ujawniać tych informacji
Wiele firm traktuje wysokość zarobków swojej załogi jak tajemnicę przedsiębiorstwa. Dlatego w umowach o pracę lub w przepisach wewnątrzzakładowych zobowiązują swoich pracowników do zachowania poufności w tym zakresie. Za złamanie tej zasady grożą im sankcje. Jeśli bowiem zdradzą wysokość swoich zarobków innym podwładnym albo choćby komuś spoza firmy, mogą zostać ukarani jedną z kar porządkowych.Pracodawcy jednak zapominają, że zachowanie informacji w tajemnicy działa w dwie strony. Z taką sytuacją spotkał się nasz czytelnik. Jego pracodawca zrezygnował z usług firmy zewnętrznej, która zajmowała się obsługą kadrowo-księgową jego przedsiębiorstwa. Zobowiązał natomiast etatową kadrową do przejęcia obowiązków, które wcześniej należały do wspomnianej firmy.W związku z tym kadrowa opracowała zatrudnionym informacje o ich zarobkach. Jednak nie przygotowała im indywidualnie odcinków z ich wynagrodzeniem, tylko zobowiązała do podpisania z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL