Ekonomia

Innowacyjne projekty są mile widziane

Ewa Bojańczyk, wicedyrektor biura ds. Unii Europejskiej BRE Banku
[b]Rz: Czy BRE Bank udziela kredytów na innowacje?[/b]
Ewa Bojańczyk: Oczywiście, że tak, co więcej, staramy się też później te innowacje promować, jesteśmy bowiem inicjatorem i partnerem badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki i cyklicznie nagradzamy najbardziej innowacyjne firmy. W banku innowacyjne projekty łączymy z finansowaniem z funduszy unijnych. Dotacje umożliwiają bowiem odzyskanie części poniesionych nakładów, a umiejętne wykorzystanie różnych źródeł finansowania może zmniejszyć koszty inwestycji. [b]To przedsiębiorcy sami nie wiedzą, że mogą swoje plany współfinansować z dotacji?[/b]
Większość oczywiście tak, trzeba jednak pamiętać, że wokół tematu dotacji wytworzyło się wśród przedsiębiorców przekonanie, że wsparcie unijne jest bardzo trudno osiągalne. Staramy się przekonywać, że jest inaczej. Razem analizujemy potrzeby firmy, jej plany na przyszłość i spodziewane efekty inwestycji, bo w ramach funduszy na lata 2007 – 2013 jest z czego wybierać. Niesięganie po nie to wręcz grzech zaniechania. [wyimek]Próba wejścia na rynek z nowym produktem z dewizą „uda się albo się nie uda” jest dzisiaj praktycznie niemożliwa - Ewa Bojańczyk, wicedyrektor biura, ds. Unii Europejskiej Bre Banku[/wyimek] [b]Według jakiego kryterium identyfikujecie projekt jako innowacyjny?[/b] Mówiąc ogólnie, innowacje można ująć jako świadome poszukiwanie i umiejętne wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które prowadzą do poprawy czy też umocnienia pozycji firmy na rynku. Bardzo cenne są te projekty, które przy okazji wprowadzanych innowacji procesowych i produktowych uwzględniają nowatorskie podejście w obszarze na przykład marketingu. Musi to być przedsięwzięcie, które się wpisuje w długofalową strategię rozwoju firmy. [b]W takim ujęciu innowacje nie wydają się bardziej ryzykowne niż zwykłe inwestycje, a może nawet są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia banku, ponieważ mogą szybciej przełożyć się na większe zyski firmy.[/b] Wszystko zależy od projektu i planowanej inwestycji. W przypadku projektów uwzględniających zarówno rozwiązania innowacyjne, jak i dofinansowanie ze środków unijnych ważne jest, aby plany inwestycyjne były poparte stosownymi analizami rynku, badaniami trendów i preferencji potencjalnych nabywców. Pomogą one nie tylko zdefiniować strategię wprowadzenia produktu na rynek, politykę cenową czy kanały dystrybucji, ale w znaczny sposób ograniczą ryzyko wykonania inwestycji. Często też korygują pierwotne założenia. Próba wejścia na rynek z nowym produktem z dewizą „uda się albo się nie uda” jest dzisiaj praktycznie niemożliwa i oczywiście jest dość ryzykowna. [b]Ale nowatorskie firmy wytykają, że nie mogą znaleźć finansowania na bardziej ryzykowne projekty. Że pieniądze znajdują się tylko na to, co nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń.[/b] To chyba za duże uogólnienie. Jeżeli inwestycja jest prawidłowo opisana, a kondycja finansowa przedsiębiorstwa pozwala na jej realizację i osiągniecie zakładanych rezultatów, to nie powinno być problemu z pozyskaniem środków. [b]A na działalność badawczo-rozwojową są kredyty?[/b] Same badania nie są inwestycją, dlatego ten etap finansowany jest najczęściej ze środków własnych lub z kredytów obrotowych. Ale już np. wdrożenie opracowanej nowej technologii może jak najbardziej zostać sfinansowane z kredytu inwestycyjnego. [b]Wróćmy do kredytów unijno-innowacyjnych. Na czym polega ich preferencyjny charakter?[/b] W BRE Banku do finansowania inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych służy kredyt BRE-Unia. Jego zaletą jest możliwość spójnego połączenia finansowania części kosztów podlegających refundacji – to tak zwana część pomostowa z finansowaniem pozostałych kosztów, czyli częścią inwestycyjną. Na część pomostową składa się kredyt krótkoterminowy, który może zostać spłacony ze środków dotacji i może być niżej oprocentowany. Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt, że obecne możliwości rozliczania inwestycji stwarzają pole do bardzo ciekawych i efektywnych alternatywnych rozwiązań finansowych uwzględniających nie tylko rozliczenia na zasadzie refundacji, ale również płatności zaliczkowych czy systemu mieszanego refundacyjno-zaliczkowego. Tym samym zakres wykorzystania produktu BRE-Unia znacznie się rozszerza. [b]Łatwo jest namówić przedsiębiorców do korzystania z unijnych dotacji?[/b] My ich nie namawiamy, tylko wskazujemy możliwości, które przewidują dotacje zarówno na innowacje na tym najwyższym światowym poziomie, jak i nieco niższym – regionu czy nawet na poziomie danej firmy. Naszym zadaniem jest pokazanie firmom tej szerokiej palety możliwości.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL