fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Kto straci becikowe

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Od listopada – tylko z zaświadczeniem lekarskim. W ustawie zabrakło przepisów przejściowych. Niektóre rodziny mogą nie dostać świadczenia
Od 1 listopada br., ubiegając się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka i o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, trzeba będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu. Wynika to z art. 7 i 18 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294736]ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 237, poz. 1654)[/link].
[srodtytul]Bez lekarza ani rusz[/srodtytul] Zaświadczenie musi potwierdzić trzy wizyty u lekarza – po jednej w każdym trymestrze ciąży. – Jeśli po 1 listopada zgłosi się po becikowe kobieta, która urodziła dziecko np. w październiku br. i nie będzie mieć zaświadczenia, to dostanie odmowę. Przepisy nie pozwalają nam go przyznać. Spodziewając się kłopotów, zachęcaliśmy kobiety do wizyt w poradniach, chociaż naszym zdaniem z przepisów nie wynika obowiązek pozostawania pod opieką lekarską przed 1 listopada. Państwo powinno się skupić na zapewnieniu kobietom opieki medycznej i dostępu do lekarzy, a nie na zmuszaniu ciężarnych pod groźbą utraty becikowego do zbierania stempelków – twierdzi Małgorzata Harasimowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Toruniu.
[srodtytul]Dalsze kłopoty[/srodtytul] Kobieta nie dostanie też becikowego, jeśli pierwszy raz do lekarza trafi po dziesiątym tygodniu ciąży. – Po becikowe można się zgłosić w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W listopadzie mogą się więc zwrócić po nie osoby, których dziecko urodziło się w grudniu ub. r. Jak one mają udokumentować pozostawanie pod opieką lekarską? Wtedy ustawa, która wprowadziła ten warunek, jeszcze nie obowiązywała – zastanawia się Aleksandra Siemińska z fundacji Rodzić po Ludzku. Czy tych wątpliwości można było uniknąć? – Rozpatrujemy wniosek według przepisów obowiązujących w dniu jego złożenia. Zabrakło przepisów przejściowych, które uregulowałyby kwestię konieczności pozostawania pod opieką medyczną kobiet (a w konsekwencji przysługiwania im becikowego), które zaszły w ciążę albo urodziły dziecko jeszcze przed 1 listopada. Błędu tego nie naprawiono, mimo że od roku było wiadomo, że przepisy sprawią kłopoty – uważa Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych w Bydgoszczy. „Rz” pisała o tym w styczniu br. [srodtytul]Niepewność do końca[/srodtytul] Kobiety do końca nie mogą być pewne swojej sytuacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku przesłanym „Rz” 31 grudnia 2008 r. wyjaśniało: „Nie ma żadnej podstawy prawnej do żądania przez gminy od kobiety informacji o pozostawaniu pod opieką lekarską za okres przed 1 listopada 2009 r.”. Ostatnio jednak twierdzi, że „wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków składanych od 1 listopada br. bez względu na termin urodzenia dziecka. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171799]Ustawa o świadczeniach rodzinnych[/link] ani rozporządzenie nie zawierają regulacji prawnych wprowadzających wyjątki od tej zasady, które pozwalałyby nie żądać zaświadczenia lekarskiego od jakiejś grupy osób ubiegających się np. od osób, które urodziły dziecko lub zaszły w ciążę przed 1 listopada 2009 r.”. Zmianę stanowiska MPiPS uzasadnia wejściem w życie (16 października) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327423]rozporządzenia ministra zdrowia z 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (DzU nr 163, poz. 1305)[/link]. Tyle że Ministerstwo Zdrowia nieco inaczej widzi obowiązek pozostawania pod opieką medyczną (zob. ramka). Ten resort zmienił natomiast zdanie co do jej charakteru – początkowo MZ wyjaśniało, że wystarczy porada internisty (zob. artykuł "[link=http://www.rp.pl/artykul/293463.html]Najpierw do przychodni, potem po becikowe[/link]"), teraz twierdzi, że musi być to wizyta u ginekologa. Rozporządzenie tego nie precyzuje. [ramka][b]Opinia[/b] [i]Piotr Olechno, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia[/i] Obowiązek potwierdzenia opieki medycznej nad kobietą w ciąży będzie stosowany od 1 listopada tego roku. Kobieta, która była w dziesiątym tygodniu ciąży przed 1 listopada, starając się o becikowe, nie będzie musiała udowadniać, że była objęta opieką medyczną. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie tych, które 1 listopada będą w co najwyżej dziesiątym tygod-niu ciąży. Kobieta w każdym trymestrze ciąży musi odbyć przynajmniej jedną wizytę u ginekologa. Po urodzeniu dziecka lub w czasie ostatniej wizyty przed porodem powinna poprosić o wystawienie zaświadczenia lekarza, który odbierał poród, bądź prowadzącego ciążę, który sporządzi je na podstawie karty ciąży. Przysługuje ono bezpłatnie.[/ramka] Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA