Dorabianie na urlopie macierzyńskim nie pozbawia prawa do zasiłku

www.sxc.hu
Czy na urlopie macierzyńskim pracownica może zawrzeć umowę o dzieło u innego pracodawcy, zakładając, że jest to praca niekolidująca z osobistą opieką nad dzieckiem)?
[i][b]Odpowiada Adam Kraszewski, aplikant radcowski z kancelarii GESSEL: [/b][/i]Zgodnie z art. 29 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[/link] zasiłek macierzyński co do zasady przysługuje przez okres ustalony w przepisach kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.Przebywanie na urlopie macierzyńskim, jakkolwiek ma na celu umożliwienie przygotowania się do porodu w ostatnim okresie ciąży, a następnie zapewnienie regeneracji sił i powrotu do normalnego stanu zdrowia oraz umożliwienie opieki nad dzieckiem, samo w sobie nie musi oznaczać całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności zawodowej.Wykonywanie w ograniczonym zakresie czynności zawodowych, przy uwzględnieniu zapewnienia p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL