Odsetki od pożyczki będą kosztem

www.sxc.hu
Czy skapitalizowane odsetki od pożyczki mogą być zaliczone do kosztów w dacie ich kapitalizacji?
[b]Tak [/b]. Nie podlegają zaliczeniu do kosztów wydatki poniesione na spłatę pożyczki lub kredytu oraz naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki.Wyjątkiem od tej zasady jest przewidziana w art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2E887FE086DC1759E63324E65DE1105?id=80474]PIT[/link] możliwość zaliczenia do kosztów skapitalizowanych odsetek od pożyczek. Dzień kapitalizacji odsetek należy traktować na równi z datą ich faktycznego uzyskania, bo powoduje ten sam efekt.Kapitalizacja odsetek nie jest zdefiniowana w ustawie o PIT, niemniej polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu. Skoro więc w przypadku kapitalizacji dochodzi do dopisania naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki za zgodą wierzyciela, to należy uznać to za sposób zadysponowania naliczonych odsetek, które czynią zadość roszczeniu pożyczkodawcy o ich zwrot.Wynika z tego, że już od dnia kapitalizacji wierzyciel uzyskuje korzyść e...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL