fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy

Jak pozbyć się niewygodnego najemcy?

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
[b]Wynajmowałem lokal użytkowy. Nie było umowy pisemnej. W związku z niepłaceniem przez najemcę czynszu przez dwa kolejne okresy, rozwiązałem tą umowę. W wypowiedzeniu został wskazany termin opuszczenia lokalu. Jednakże najemca nadal korzysta z lokalu, nie chce go opuścić i pobiera prąd i wszystkie inne media, za które również nie płaci. Mam zamiar złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W jaki sposób mam sporządzić takie zawiadomienie. Jakie przysługują mi uprawnienia? Czy mogę zażądać eksmisji? [/b]
Najem lokalu regulują dwa akty prawne: ustawa o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny. Pierwsza odnosi się do najmu lokali mieszkalnych. Natomiast jeśli wynajmowany lokal służy najemcy wyłącznie do celów użytkowych, np. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to stosujemy kodeks cywilny. W tym wypadku czytelnik powinien skorzystać z kodeksu. Postępowanie jest krótsze i mniej skomplikowane niż przy najmie lokatorskim.
W razie zwłoki w opłacie czynszu [b]wynajmujący może pozbyć się uciążliwego lokatora, tylko w sytuacji, gdy ten będzie zalegać z płatnością co najmniej za dwa pełne okresy płatności określone wcześniej w umowie[/b]. Sama umowa nie musi być sporządzona na piśmie. Jeśli została zawarta ustnie, to przyjmuje się, że jest bezterminowa. W tej sytuacji wypowiedzenie najmu powinno trwać trzy miesiące. Jednakże zaległości w opłatach umożliwiają szybsze rozstanie, bez okresu wypowiedzenia. Ale pod jednym warunkiem; wynajmujący powinien zawiadomić najemcę o zamiarze rozstania, dając mu dodatkowo szansę - [b]miesiąc na uregulowanie zaległości w czynszu[/b]. Jeśli najemca w dalszym ciągu będzie zalegał z czynszem, możemy podjąć bardziej drastyczne kroki - [b]skierować pozew do właściwego miejscowo sądu rejonowego[/b] z roszczeniem o opuszczenie lokalu (tzw. windykacyjnym). Oprócz tego sąd może nałożyć na lokatora obowiązek zwrotu zaległego czynszu oraz mediów wraz z odsetkami. Odsetki za zwłokę możemy wyliczyć przy pomocy kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.rp.pl ([link=http://www.rp.pl/narzedzia/calc6.html]zobacz kalkulator[/link]). Należy jednak pamiętać że droga sądowa często bywa kosztowna i długa, chociaż koszty sądowe oraz postępowania komorniczego ostatecznie obciążą eksmitowanego. Alternatywą dla procesu cywilnego w walce o zwrot zaległości oraz o władztwo nad lokalem może być zawiadomienie prokuratury (policji) o popełnieniu przestępstwa polegającego na doprowadzeniu wynajmującego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jest prawdopodobne, że już sama informacja o zamiarze zawiadomienia prokuratury odniesie pożądany skutek i zakończy sprawę polubownie. Zawiadomienie do prokuratury o popełnianiu przestępstwa można sporządzić korzystając z naszego wzoru ([link=http://www.rp.pl/galeria/84394,2,384026.html]zobacz wzór[/link]). [b]Podstawa prawna:[/b] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7872F7E0F4CFB86E8820273D30BEF39A?id=70928]ustawa 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)[/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F810D03EBEA0218FA9477466C751C1B5?id=176767]ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.) [/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906AD6AAF1C8FA4019B9B96F066ACE76?id=74999]ustawa z 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA