fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Szkolenia i studia

www.sxc.hu
Bezrobotny może na koszt urzędu pracy uzupełnić swoje wykształcenie lub uzyskać potrzebne mu licencje
Może się zwrócić o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie, pod warunkiem że uzasadni jego potrzebę. Starosta nie może wyłożyć na nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie 9244,44 zł. Prawo do takiego szkolenia przysługuje bezrobotnemu nie częściej niż raz w roku.
O taką pomoc może wystąpić także osoba, która nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. W czasie szkolenia bezrobotnemu przysługuje prawo do stypendium w wysokości 575 zł miesięcznie. Nauka nie powinna trwać dłużej niż sześć miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem nie dłużej niż 12 miesięcy. Szkolenie osób bez kwalifikacji zawodowych powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, natomiast w sytuacjach uzasadnionych programem nie dłużej niż 24 miesiące. [b]Na podobnych zasadach bezrobotni mogą wystąpić o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.[/b] Nie może ono także przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. W czasie studiów bezrobotnym przysługuje stypendium.
Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować mu ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 3081,48 zł), także koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA