Szczepienia czasem bez ZUS

www.sxc.hu
Szczepionka przeciwko grypie nie jest oskładkowana, gdy gwarantują ją przepisy wewnątrzzakładowe, a pracownik choć symbolicznie za nią zapłaci
Jest grupa szczepień, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi. Te przeciwko grypie nie mają jednak takiego charakteru. Oczywiście, nie ma przeszkód, aby szef zaoferował je podwładnym i ustalił warunki korzystania z tego rodzaju świadczenia.Wartość takiej szczepionki jest w myśl przepisów podatkowych dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Jako taki podlega zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu.Przychody, które nie są ozusowane, wymienia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77617]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe[/link].Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artyku...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL