Nie każdego kandydata zapytasz o karalność

Fotorzepa, Danuta Matloch
Jeśli przełożony wydaje kadrowej ustne polecenie, aby żądała od rekrutowanych kandydatów do pracy zaświadczenia o niekaralności z KRK, to kto ponosi konsekwencje tego nieuprawnionego czynu: kadrowa, prezes czy spółka?
[b]Odpowiada Katarzyna Dulewicz, partner w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta spółka komandytowa:[/b]Pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy podania jedynie określonych danych osobowych, między innymi imion rodziców, daty urodzenia, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Przyjmuje się, że katalog określony w art. 22[sup][1][/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3A034975296E2B9DEDF9CC141A6BB10E?id=76037]kodeksu pracy[/link] jest zamknięty, a żądanie podania innych danych od kandydata jest możliwe jedynie, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.Pracodawca ma prawo do uzyskania informacji o niekaralności w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (a...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL