Pracownik ze Wschodu oszczędnym rozwiązaniem dla firm

Niekorzystna sytuacja sprawia, że wzrasta zainteresowanie polskich przedsiębiorców zatrudnianiem osób z Europy Wschodniej i Azji. Czy rzeczywiście dzięki takiej rekrutacji można obniżyć koszty? Ilu takich pracowników legalnie pracuje w naszym kraju?
Czy rzeczywiście dzięki takiej rekrutacji można obniżyć koszty? Ilu takich pracowników legalnie pracuje w naszym kraju?Jak wynika z danych resortu pracy, w ubiegłym roku w urzędach pracy zarejestrowano 156 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom – obywatelom Ukrainy, Białorusi i Rosji. Poprzez rekrutację cudzoziemców koszty kadrowe obniżają się nawet o 40 procent,co w dobie spowolnienia gospodarczego może decydować o dalszym przetrwaniu firmy na rynku.Ponadto w Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Tymczasem kadra z krajów Europy Wschodniej i Azji,którą rekrutujemy, jest bardzo często efektywna, zmotywowana i zdecydowanie tańsza. W praktyce polscy przedsiębiorcy zatrudniają na początku niewielkie grupy cudzoziemców. Szybko zauważają jednak ich potencjał, gdyż po okresie próbnym ponad 80 proc. z nich zwiększa liczbę zatrudnionych.[b]Od ostatecznego zatrudnienia obcokrajowca polskiego pracodawcę często odwodzi skompl...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL