Zanim sprzedasz samochód, sprawdź, czy to możliwe

Jeśli odwołałeś się od niekorzystnej decyzji i czekasz na rozstrzygnięcie, nie możesz w tym czasie pozbywać się majątku, mając nadzieję, że fiskus nie będzie miał z czego wyegzekwować zaległości
Decyzje wydane przez urzędy skarbowe mogą być zmienione przez izbę skarbową. Czasem warto zatem się odwoływać. Skutek tego może być taki, że izba skarbowa będzie innego zdania i dzięki temu zapłacimy mniej albo nawet nie zapłacimy wcale. Innym plusem odwołania jest możliwość odsunięcia w czasie konieczności zapłaty (gdy nie ma szans na uniknięcie tego obowiązku).Czy to oznacza, że w tym czasie możemy się pozbywać bezkarnie majątku? Nie. W myśl art. 210 § 2a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5DD2FF150E3485BF5A2CA4DEF8E24DFB?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynik...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL