fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finansowanie

Banki znowu zaczynają wychodzić do klientów

Rzeczpospolita
>> wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:
– prowizję, – wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank),
– odsetki, – spread (w przypadku kredytów walutowych), – wycenę nieruchomości; >> dane barometru odnoszą się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji. W przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy; >> barometr jest wyliczany zawsze dla kredytu tej samej wysokości (250 tys. zł) i dla tego samego okresu spłaty (30 lat); >> wskaźnik pokazuje średni koszt kredytu dla dziesięciu najtańszych ofert bankowych; >> wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to 1 punkt. Jeżeli na przykład całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, wówczas wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt. [i]barometr na podstawie wyliczeń portalu Comperia.pl[/i] [ramka]OPINIA [srodtytul]Bartosz Michałek, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl[/srodtytul] – Na rynku kredytów hipotecznych widać pierwsze jaskółki ożywienia. Wskazują na to choćby obniżki oprocentowania wprowadzone we wrześniu przez kilka banków, a także powrót przez niektóre z nich do udzielania kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. Nadejście odwilży potwierdzają pojawiające się coraz częściej w mediach reklamy kredytów hipotecznych.Odzwierciedlenia obniżek oprocentowania nie widać jednak jeszcze w samych wartościach barometru. Wskaźnik pozostaje stabilny dla kredytów w złotych, euro i we franku szwajcarskim. Dodatkowo, w ujęciu miesięcznym, kwestie kursu walutowego i stóp procentowych miały marginalny wpływ na notowania barometru. Zgoła inaczej wygląda sprawa w przypadku kredytu w dolarach. Tutaj widzimy istotny spadek wartości wskaźnika aż o 73 pkt. Oprócz poprawy samej oferty bankowej przyczyna leży w osłabieniu amerykańskiej waluty do złotego.Wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące powinny być coraz lepsze dla kredytobiorców. Banki powoli wracają do aktywniejszej promocji swoich produktów, a klienci coraz chętniej po nie sięgają. Mamy więc nadzieję na trwalszą poprawę koniunktury. [ramka][b]Założenia:[/b] >> wysokość kredytu: 250 tys. zł >> wartość nieruchomości: 360 tys. zł >> okres spłaty: 30 lat >> raty: równe >> przelicznik: 1 punkt = 1 tys. zł [i]źródło: Comperia.pl[/i][/ramka] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA