Odsetki od nadpłaty przy błędnym rozliczeniu straty

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Podatnik nie ma prawa do odsetek od nadpłaty podatku, która wynikła z błędnego zaliczenia w deklaracji podatkowej strat w poczet zobowiązań podatkowych
W świetle [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0E6FF15892F5D1D4A50C0F042937F5A8?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] (art. 78 ust. 3 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1) nadpłata podlega oprocentowaniu w razie zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Strata choć wpływa na określenie zobowiązania, to jednak nim nie jest.[b]Tak orzekł WSA w Gliwicach 31 sierpnia 2009 r. (I SA/Gl 259/09).[/b]W postępowaniu podatkowym ustalono, że podatnik błędnie wypełnił deklarację podatkową CIT-8 i straty, które poniósł, wpisał jako zobowiązanie podatkowe. W związku z tym postępowaniem, w którym organy pierwotnie naliczyły podatnikowi należny podatek, wniósł on o zapłatę odsetek od nienależnych zobowiązań podatkowych, będących zdaniem skarżącego nadpłatami.Organ podatkowy podkreślił, że wskazany przez podatnika tryb oprocentowania mógłby być zastosowany do nadpłaty wynikającej z uchylenia d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL