fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 156 z 23 września 2009

[b]Rozporządzenia ministra finansów[/b] (poz. 1235 – 1238), jedno z 1, dwa z 10 i jedno z 18 września, w sprawie:
– okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, – obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności,
– określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sprządzania których obowiązane są organy rentowe; wszystkie wchodzą w życie 8 października, – przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (zmiana); 23 września [b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 1239) z 14 września (SK 47/07) o zgodności z konstytucją art. 1302 § 3 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2009 roku. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=324936]Dz.U. nr 156[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA