Sprzedasz taniej, zyskasz klienta i mniej zapłacisz fiskusowi

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Sprzedaż za symboliczną złotówkę to jeden ze sposobów na promocję towaru. Jakie są tego skutki w VAT?
Działania promocyjne mogą polegać na znacznym obniżeniu ceny danego towaru. Przepisy nie ograniczają kwoty, do jakiej cena może być obniżona.[srodtytul]Ryzyko, tylko gdy kontrahent jest powiązany[/srodtytul]Na ogół nie ma też ryzyka, że organ podatkowy, kontrolując prawidłowość rozliczenia VAT, zakwestionuje tę cenę. Jedynym bowiem przepisem pozwalającym przedstawicielom fiskusa szacować obrót jest art. 32 ustawy o VAT. Organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług miały wpływ powiązania między kontrahentami. Istnieją one, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Powiązania te występują takż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL