Przelew wierzytelności: hipoteka przechodzi automatycznie

Wątpliwości budzi dopuszczalność przeniesienia części hipoteki, która jest przecież ograniczonym prawem rzeczowym – pisze radca prawny z Kancelarii Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy
Znowelizowana 26 czerwca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=29C3E93CAE83B0247F33FC3CC9713C0A?id=163015]ustawa o księgach wieczystych i hipotece (DzU nr 131, poz. 1975)[/link] wprowadza istotne zmiany przepisów dotyczących przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.[srodtytul]Co wynika z porównań[/srodtytul]Obecny art. 79 ustawy jest wyrazem zasady akcesoryjności hipoteki, tj. powiązania jej z zabezpieczoną wierzytelnością. Hipoteka istnieje, jeśli istnieje wierzytelność, którą zabezpiecza. W konsekwencji wierzytelność hipoteczna co do zasady może być przeniesiona jedynie wraz z hipoteką, a hipoteka samodzielnie nie może być przedmiotem obrotu. Dotyczy to hipoteki zwykłej.Nieco inaczej jest przy hipotece kaucyjnej. Zabezpieczona przez nią wierzytelność może być przeniesiona bez hipoteki kaucyjnej, jeśli strony tak się umówią (obecny art. 107 ustawy). W wypadku hipoteki kaucyjnej zasada akcesoryjności doznaje zatem istotnego roz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL