fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Spółdzielcze kasy ze stratą

Wzrosła wartość aktywów kas, ale jednocześnie pogorszyły się ich wyniki finan- sowe.
Rzeczpospolita
Wyższe koszty skok. Członkowie kas zgromadzili w nich na koniec czerwca blisko 11 mld zł
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na koniec czerwca 2009 r. miały stratę netto 11 mln zł, wobec 30 mln zł zysku w tym samym okresie 2008 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.
Przychody z działalności SKOK wzrosły z 608 mln zł do 807 mln zł, ale jednocześnie nastąpił wzrost kosztów – te zwiększyły się z 574 mln zł do 809 mln zł (w tym operacyjne wzrosły z 528 mln zł do 745 mln zł). Koszty osobowe, czyli wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, wyniosły 179 mln zł (były o 16 proc. większe niż przed rokiem). Liczba członków kas zwiększyła się z 1,75 mln do niemal 1,95 mln.
W pierwszym półroczu wzrosła także liczba zakładanych depozytów – zawarto 440 tys. takich umów na łączna kwotę 7,8 mld zł, co oznacza wzrost o 77,5 proc. Zwiększyła się także przeciętna kwota lokaty w nowo zawartych umowach, z 15,6 tys. zł do 17,7 tys. zł.
Łączna wartość depozytów ulokowanych w SKOK sięgnęła na koniec czerwca 10,6 mld zł. Wartość udzielonych pożyczek wzrosła do 7,64 mld zł. W efekcie suma bilansowa kas wzrosła o 34,6 proc., do 11,12 mld zł. Płynność finansowa SKOK (jako relacja sumy krótkoterminowych inwestycji i należności do wartości krótkoterminowych zobowiązań) wyniosła 97 proc.
W tym czasie kapitały (fundusze) własne SKOK zmniejszyły się z 316 mln zł do 309 mln zł.
Badaniem zostały objęte 63 kasy (o dwie mniej niż przed rokiem, ponieważ trzy zostały wchłonięte przez silniejsze podmioty, a jedna rozpoczęła działalność w tym roku). Liczba placówek SKOK wzrosła na koniec czerwca 2009 r. do 1767, a zatrudnienie – 971 osób, do 7936.
Dotychczas SKOK nie podlegały pod zewnętrzny nadzór, ale w Sejmie trwają prace nad ustawą, która zakłada objęcie kas nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA