fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Czy świadek może odmówić składania zeznań?

[b]Czy świadek w sprawie cywilnej wskazany przez pozwanego i będący dla niego osobą najbliższą może odmówić odpowiedzi na wszelkie pytania, czy tylko na niektóre?[/b]
Osoba najbliższa dla strony postępowania cywilnego może odmówić składania zeznań jako świadek. Nawet jednak, jeżeli takie prawo jej przysługuje, musi najpierw stawić się na wezwanie sądu w sprawie przesłuchania.
Sąd przed przesłuchaniem pouczy świadka o prawie do odmowy składania zeznań (art. 266 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4E416F3EDB0EA4765DA8103125C208A1?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]).
Osobami najbliższymi, którym przysługuje prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka, są:
- małżonek strony,
- jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki),
- rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a także
- osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Nie można jednak odmówić złożenia zeznań w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
Prawa stanu to np. sprawy o:
- unieważnienie małżeństwa,
- rozwiązanie adopcji,
- ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa,
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
[b]Należy wiedzieć, że prawo do odmowy składania zeznań jest czymś innym niż prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Oznacza, że świadek, który ma obowiązek składania zeznań, może w pewnych sytuacjach odmówić udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie. [/b]
Jakie to sytuacje? Otóż świadek może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytanie tylko wtedy, gdy taka odpowiedź mogłaby narazić jego lub osoby mu najbliższe na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią i dotkliwą szkodę majątkową. To samo dotyczy zeznań, które doprowadziłyby do pogwałcenia istotnej tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy lekarskiej - art. 261 kodeksu postępowania cywilnego).
Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/89829.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie cywilne.[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA