fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co się dzieje z długami wobec fiskusa po ogłoszeniu upadłości

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Upadłość nie uwalnia przedsiębiorcy od podatków, przedłuża jedynie czas na ich ściągnięcie. Ogłoszenie upadłości przerywa bowiem bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Jeśli w wyniku podziału środków uzyskanych z likwidacji (sprzedaży) masy upadłości należności podatkowe nie zostały spłacone, organy podatkowe mogą podejmować działania zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia – bezpośrednio wobec podatnika, a często także wobec osób trzecich, aż do momentu przedawnienia.[srodtytul]Dodatkowe pięć lat dla poborcy skarbowego [/srodtytul]Ponieważ ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia należności podatkowych nieprzedawnionych w chwili ogłoszenia, oznacza to, że fiskus ma na ściągnięcie dodatkowo pięć lat. Dniem ogłoszenia upadłości jest dzień wydania przez sąd postanowienia uwzględniającego wniosek o jej ogłoszenie. Ten nowy pięcioletni termin liczy się, jak wyraźnie zapisano w art. 70 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9A2421D52E8BD0B7CE55511444E1C551?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] (dalej op), od dnia następującego po uprawomocnieniu się postanowienia sądu u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA