fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Praca w kilku zawodach da pomostówkę

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
W wypadku emerytur pomostowych można sumować pracę w szczególnych warunkach i charakterze w znacznie szerszym zakresie, niż było to możliwe na podstawie starych przepisów dotyczących wcześniejszych świadczeń
Dotychczasowe regulacje budziły wątpliwości, czy osoba, która wykonywała różne typy prac – zarówno w szczególnych warunkach, jak i w szczególnym charakterze – może je łączyć, aby uzyskać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C9238685DFDC8174F854F55B41236BA?id=172511]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link]). Wielokrotnie wypowiadały się na ten temat sądy.
ZUS łączył różne typy pracy wymienione w wykazach A i B rozporządzenia z 1983 r., ale tylko jeśli przejście na emeryturę miałoby nastąpić w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Nie sumował natomiast zatrudnienia w szczególnych warunkach z tym w szczególnym charakterze. To samo wynikało z uchwały Sądu Najwyższego z 29 września 2005 r. ([b]sygn. II UZP 10/05[/b]), w której chodziło o pracę na kolei i nauczycielską.
[srodtytul]Po nowemu lepiej[/srodtytul]
Inaczej jest w wypadku pomostówek. Reguły przechodzenia na nie określa art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C46CC83327A5D14F74D0AEA9355FE774?id=294728]ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link]. Aby skorzystać z tego świadczenia, osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r. musi mieć 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), odpowiednio – 20 i 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Przy tym wymaga się, aby osoba taka przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała jakiekolwiek prace w szczególnych warunkach lub charakterze wymienione w starych lub w nowych wykazach, a po 31 grudnia 2008 r. – choćby jeden dzień przepracowała w szczególnych warunkach lub charakterze wymienionych w nowych wykazach. Trzeba też rozwiązać stosunek pracy.
[wyimek]15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze uprawnia do pomostówki [/wyimek]
[b]Co istotne, do tych 15 lat ZUS zaliczy wszystkie okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze według starych przepisów – jeżeli były wykonywane przed 2009 r., oraz prace wymienione w nowych przepisach wykonywane po 31 grudnia 2008 r.[/b] Jeżeli prace wymienione w nowych przepisach były wykonywane nie tylko po 31 grudnia 2008 r., lecz również przed 1 stycznia 2009 r., to ich czas zostanie zaliczony do tych 15 lat.
Można więc zsumować także te prace, których przed wejściem w życie ustawy o pomostówkach łączyć nie było wolno. Nabędzie zatem to świadczenie np. osoba mająca dwa lata pracy według wykazu A (których nowy załącznik nie wymienia), dwa lata według wykazu B, dwa lata pracy w szczególnym charakterze (według starych przepisów) i dziewięć lat pracy w szczególnych warunkach (lub w szczególnym charakterze) wymienionych w nowych przepisach. W sumie daje to bowiem wymagane 15 lat.
– Dzięki tej zasadzie na pomostówkę mogą liczyć ubezpieczeni, którzy nie dostali wcześniejszej emerytury z art. 32 ustawy emerytalnej, bo pracowali w różnych profesjach – wyjaśnia Jacek Dziekan z centrali ZUS.
[srodtytul]Kto jeszcze przejdzie[/srodtytul]
Na pomostówkę mogą też przejść osoby, które po 31 grudnia 2008 r. nie były zatrudnione przy pracach w szczególnych warunkach lub charakterze wymienionych w nowych wykazach. Jest to możliwe, jeśli zainteresowany przed 1 stycznia 2009 r. pracował przez 15 lat w szczególnych warunkach lub charakterze – muszą to więc być prace, które figurują w nowych załącznikach. Mogą to być np. cztery lata, w tym po dwa lata pracy w różnych szczególnych warunkach z załącznika nr 1, i 11 lat pracy w szczególnym charakterze z załącznika nr 2.
[srodtytul]Gdy niższy wiek[/srodtytul]
Zaostrzone zasady łączenia stażu dotyczą przechodzenia na pomostówki przed osiągnięciem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dotyczą one takich zawodów, jak hutnik, pilot, pracownik portu, ratownik górski, maszynista trakcyjny.
Z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ilekroć w art. 5 – 10 ustawy wymienione są prace określone we wskazanych w tych przepisach punktach załącznika, to ustalając liczbę lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, sumuje się jedynie okresy pracy wymienione w przepisie stanowiącym podstawę do nabycia uprawnień do emerytury pomostowej.
Oznacza to, że w celu ustalenia, czy hutnik ma co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach w myśl art. 7 ustawy o emeryturach pomostowych, ZUS zsumuje tylko okresy pracy wymienione w pkt 4, 6 i 12 załącznika nr 1 do tej ustawy.
[ramka][b]Komentuje Wiesława Taranowska wiceprzewodnicząca OPZZ[/b]
Zasady łączenia pracy w różnych zawodach są bardziej przyjazne dla ubezpieczonego. Nie spowodują one jednak lawinowego wzrostu liczby świadczeniobiorców, bo zarazem ograniczono profesje uprawniające do przejścia na pomostówkę. Wiele osób testuje możliwość jej uzyskania, składając do ZUS dokumenty, ale nie rozwiązując stosunku pracy. I słusznie, bo często się okazuje, że nie pozwalają one na wyliczenie 15-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Niejednokrotnie wynika to z nieprawidłowego wypełnienia przez firmę świadectwa pracy. Niektórzy zapominają też odliczyć od lat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub charakterze okresy jej niewykonywania np. zwolnień lekarskich.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA