fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2009 r. w sprawie nadgodzin w służbie cywilnej

Zgodnie z art. 97 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EEFF6A8A3B75D318B7250AE22D57E7BC?id=293420]ustawy o służbie cywilnej[/link], jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członek korpusu służby cywilnej, a więc także urzędnik służby cywilnej, na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.
Ten sam artykuł w ust. 7 i 8 stanowi ponadto, że urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, natomiast za pracę w niedzielę i święto przysługuje odpowiednio dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu i inny dzień wolny od pracy. Zatem, przepisy ustawy o służbie cywilnej przewidują rekompensatę dla urzędnika służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej oraz w niedzielę i święto. Przepisy tej samej ustawy nie przewidują natomiast rekompensaty dla urzędnika służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze innej niż nocna oraz w dniu innym niż niedziela i święto.
Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to wynikiem świadomego działania ustawodawcy, który wziął pod uwagę szczególny status urzędnika służby cywilnej (dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy – elementy rekompensujące zwiększone obowiązki urzędnika służby cywilnej).
Źródło: Kancelaria Premiera
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA