Zwrot VAT dla szwajcarskiego oddziału amerykańskiej spółki

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Szwajcarski oddział spółki amerykańskiej może ubiegać się o zwrot VAT naliczonego w Polsce, jeżeli jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Szwajcarii i posiada tam stałe miejsce prowadzenia działalności
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 26 maja 2009 r. (III SA/Wa 110/09).[/b]Spółka szwajcarska będąca oddziałem spółki amerykańskiej zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot VAT naliczonego w Polsce. Organ podatkowy wezwał ją do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, gdzie prowadzi ona swoją działalność, i dokładnego określenia jej powiązań ze spółką matką. Spółka wyjaśniła, że działalność prowadzi na terytorium Szwajcarii i jest tam zarejestrowanym podatnikiem VAT, będąc jednocześnie oddziałem spółki matki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.Organ odmówił zwrotu VAT, stwierdzając, że zasada wzajemności w opodatkowaniu tym podatkiem nie obowiązuje w stosunku do oddziału spółki amerykańskiej oraz że fakt stałego prowadzenia działalności w Szwajcarii nie jest przesłanką zwrotu podatku.Spółka wniosła odwołanie do dyrektora izby skarbowej, który utrzymał rozstrzygnięcie organu niższej instancji.Sprawa trafiła do WSA....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL