Rozliczymy VAT od przerwanej budowy

Fotorzepa, Darek Golik
Firma może odliczyć podatek naliczony przy wydatkach na przedsięwzięcie, z którego zrezygnowała
Od 1 grudnia 2008 r. ustawa o VAT już tego nie zakazuje. Ale sądy przyznają także rację podatnikom, którzy VAT od zaniechanych inwestycji odliczyli już wcześniej.[b]Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził 23 lipca 2009 r. (sygn. I FSK 1324/08), że ograniczenie prawa do pomniejszenia VAT o podatek naliczony przy zakupach na przerwane przedsięwzięcie było niezgodne z prawem wspólnotowym.[/b]Przypomnijmy, że do końca listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zakazywał odliczania podatku od wydatków, które nie są kosztem (m.in. nakładów na zaniechaną inwestycję).Sądy uznawały jednak, że przepis ten jest sprzeczny z unijną dyrektywą. W [b]wyroku z 30 kwietnia 2008 r. (sygn. III SA/Wa 173/08) WSA w Warszawie[/b] stwierdził, że przyjęte w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT kryteria są zbyt ogólne. Tymczasem polski ustawodawca mógł utrzymać ograniczenia w prawie do odliczenia, obowiązujące przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, ale tylko te,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL