Kiedy fiskusowi wolno odmówić wglądu do dokumentów

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Organy podatkowe mogą odmówić udostępnienia dokumentów przez wzgląd na tajemnicę państwową i interes publiczny
Uprawnienie strony i jej pełnomocnika do wglądu w akta nie jest bezwzględne i może być ograniczone ze względu na wyższe racje.Ordynacja podatkowa wyłącza to prawo w art. 179 w odniesieniu do dokumentów objętych tajemnicą państwową, a także do innych dokumentów, „które organ podatkowy wyłącza ze względu na interes publiczny”. Nie jest dopuszczalne na podstawie tego przepisu utajnianie przed stroną całych akt sprawy.W [b]wyroku z 17 września 2008 r. (I SA/Bk 229/08) WSA[/b] w Białymstoku stwierdził, że w świetle art. 178 i 179 op w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji (wyznacza on ramy i ograniczania konstytucyjnych wolności i praw) dopuszczalne jest pozbawienie strony dostępu jedynie do tej części dokumentu, która zawiera dane uzasadniające jego wyłącznie z akt sprawy (tak samo [b]wyrok tego sądu z 15 stycznia 2009 r., SA/Bk 510/08)[/b].[srodtytul]Musi być uzasadnienie [/srodtytul]O tym, jakie informacje, jakie dokumenty stanowią tajemnicę państwową, ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL