fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 22 lipca 2009

[srodtytul]URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW[/srodtytul]
- prezes Rady Ministrów ustalił właściwość miejscową i rzeczową dziewięciu delegatur UOKiK ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317651]DzU nr 107, poz. 887[/link]) [srodtytul]WOJSKO: EMERYCI[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317640]DzU nr 107, poz. 890[/link]) [srodtytul]NIEPEŁNOSPRAWNI[/srodtytul] - zmienione 17 czerwca rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej o zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317665/](DzU nr 107, poz. 891) [/link] [srodtytul]NIELETNI[/srodtytul] - minister sprawiedliwości określił sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317637]DzU nr 107, poz. 894[/link]) [srodtytul]OSOBOWOŚĆ PRAWNA[/srodtytul] - minister spraw wewnętrznych i administracji nadał osobowość prawną Szkole Formacji Duchowej – Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317656]DzU nr 107, poz. 896[/link]) [srodtytul]GEODEZJA I KARTOGRAFIA[/srodtytul] - on też jest autorem zmian w rozporządzeniu dotyczącym trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317654]DzU nr 107, poz. 897[/link]) [srodtytul]INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE[/srodtytul] - minister finansów określił na nowo w dwóch rozporządzeniach, obowiązujących od 21 lipca, następujące wzory: „Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym” (IKE-2) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318958]DzU nr 115, poz. 968[/link]), „Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym” (IKE-1), „Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne” (IKE-1b), „Informacja o dokonanych częściowo zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego” (IKE-1/C) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318962]DzU nr 115, poz. 969[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA