fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Po sprzedaży nieruchomości zwrot VAT nie przysługuje

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Jeśli podatnik sprzeda dom w trakcie budowy, utraci prawo do zwrotu części VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Wynika tak z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r. (IPPB2/415-269/09-2/AK)[/b]. Podatnik w latach 2007 – 2008 rozpoczął budowę domu mieszkalnego, na którą ponosił wydatki udokumentowane fakturami VAT.
W 2008 r. sprzedał dom (w trakcie budowy). Zastanawiał się, czy może złożyć wniosek o zwrot części VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym.
Izba skarbowa stwierdziła, że takiej możliwości nie ma. Przypomniała, że zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BC05FEB79471E393B6892A798A0A6DA6?id=179136]ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468 ze zm.)[/link]. Zgodnie z nią osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
- budową budynku mieszkalnego,
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
[srodtytul]Sama faktura nie wystarczy[/srodtytul]
Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych od 1 maja 2004 r., które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. – 22 proc. VAT. Dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi od 1 maja 2004 r.
[b]Prawo do ubiegania się o zwrot VAT przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane[/b] w rozumieniu prawa budowlanego albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a także pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest takie pozwolenie.
[srodtytul]Potrzebny komplet dokumentów[/srodtytul]
W razie budowy budynku mieszkalnego wniosek może być złożony po zakończeniu inwestycji lub też podatnik może żądać zwrotu wydatków w czasie jej trwania – nie częściej niż raz w roku.
Ponieważ podatnik w dniu złożenia wniosku nie będzie miał aktualnego pozwolenia na budowę wystawionego na swoje nazwisko, nie będzie spełniał wszystkich warunków wymienionych w ustawie.
Prawo do ubiegania się o zwrot części VAT w związku z zakupem niektórych materiałów budowlanych, na które po 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7 do 22 proc., przysługiwało podatnikowi do dnia sprzedaży nieruchomości.
W interpretacji czytamy, że „warunkiem dokonania zwrotu na wniosek osoby fizycznej z tytułu prowadzenia inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę jest posiadanie stosownej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz faktur wystawionych na nazwisko wnioskodawcy (inwestora) dokumentujących poniesienie wydatków na zakup materiałów budowlanych w dniu złożenia wniosku. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu z budżetu państwa części wydatków z faktur zakupu materiałów budowlanych, albowiem przeniósł on ciężar ekonomiczny podatku na nabywcę nieruchomości. Oczywistym bowiem i niewymagającym dowodzenia jest fakt, że w cenie sprzedaży mieszczą się wszystkie poniesione wydatki”.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA