Odszkodowanie za uszkodzenie wynajmowanego sprzętu

[b]Jesteśmy firmą produkującą meble. Używamy wózków widłowych, z których część wynajmujemy od firmy zewnętrznej. Jeden z nich poważnie uszkodziliśmy. W umowie wynajmu zgodziliśmy się, że w razie zniszczenia sprzętu zobowiązujemy się do zapłaty wynajmującemu równowartości jego ceny rynkowej. Szkopuł w tym, że z naszej strony umowę podpisała osoba do tego nieupoważniona. Podpisaliśmy z wynajmującym także porozumienie (podpisane przez upoważnioną osobę w naszej firmie), zgodnie z którym zgodziliśmy się do zapłaty określonej kwoty (wskazanej jako kwota netto). Od wynajmującego otrzymaliśmy fakturę VAT na tę kwotę plus 22 proc. VAT. Wynika z niej, że dotyczy ona rekompensaty za poniesione szkody w wózku widłowym. Czy taki wydatek możemy uznać za koszt uzyskania przychodu i czy możemy odliczyć VAT?[/b]Kwotę zapłaconą wynajmującemu należy traktować jako karę umowną. Kto bowiem ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawien...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL