Język obcy w umowach możliwy

Autor: Marc van der Chijs
Flickr
Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy o języku polskim. Przewiduje ona, że umowy mogą być sporządzane jednocześnie w wersji obcojęzycznej (bądź nawet w kilku).
Podstawą ich wykładni będzie jednak polska wersja, gdy osoba świadcząca pracę lub konsument są polskimi obywatelami.Co istotne, zarówno umowa o pracę, jak i inne dokumenty wynikające z prawa pracy mogą być niekiedy sporządzone tylko w języku obcym. Tak będzie, gdy wniosek zgłosi zainteresowany pracownik, który włada tym językiem, a jednocześnie nie jest obywatelem polskim. Wcześniej należy go pouczyć o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim. Takie same zasady dotyczą innych niż umowa dokumentów stosowanych w obrocie z udziałem konsumentów. Wtedy też inicjatywa spisania ich np. po angielsku należy do cudzoziemca.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL