fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zasiłek także dla osoby bez meldunku

Dziennik Wschodni/Fotorzepa
Czy osoba niemająca żadnego meldunku w dowodzie osobistym może się ubiegać o zasiłek w opiece społecznej?
[b]Tak.[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276051]Ustawa o pomocy społecznej[/link] nie uzależnia przyznania takiej pomocy od posiadania meldunku stałego czy czasowego. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje różnym kategoriom osób (obywatele polscy, określone kategorie cudzoziemców) posiadających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest, zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie należy w szczególności utożsamiać pojęcia cywilistycznego, jakim jest miejsce zamieszkania, z pojęciem zameldowania, które jest pojęciem z zakresu prawa administracyjnego. Oczywiście meldunek, umieszczony w dowodzie osobistym, może być pomocny w ustaleniu miejsca zamieszkania danej osoby. Można jednak wyobrazić sobie i taką sytuację, w której miejsce zamieszkania określonej osoby oraz miejsce, w którym jest ona zameldowana, są zupełnie inne. Nie powinno to mieć jednak znaczenia przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej. Znaczenia takiego nie powinien mieć również brak meldunku. Zaznaczyć trzeba, że meldunek, a raczej ostatnie miejsce zameldowania danej osoby, ma znaczenie dla ustalenia gminy właściwej do udzielenia pomocy. Podstawa prawna:
– art. 5[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276051] ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA