fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Jak gminy dbają o tereny lęgowe

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
45 mln euro wsparcia trafi na projekty dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych
Samorządy mają kolejną szansę na pozyskanie środków unijnych, a jednocześnie realizację ważnych projektów. A to za sprawą konkursu ogłoszonego w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”. Jego działanie 5.1 przewiduje wsparcie na ochronę gatunków i siedlisk in situ. Z jednej strony to szansa na bezpośrednią ochronę środowiska, z drugiej – pośrednio na poprawę wizerunku regionu i uczynienie go bardziej atrakcyjnym pod względem turystycznym. Co w praktyce można realizować dzięki dotacjom? W grę mogą wchodzić projekty polegające np. na:
- planowaniu działań ochronnych, ochronie i odbudowie zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich, - ochronie in situ i reintrodukcji gatunków chronionych,
- wykupie gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacji, - przywracaniu właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych, - usuwaniu i ograniczaniu niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych, - zachowaniu i poprawie różnorodności biologicznej na terenach zurbanizowanych. Samorządy mogą liczyć na znaczne dotacje, sięgające 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Jego minimalna wartość musi przekraczać 400 tys. zł, natomiast maksymalna nie może być wyższa niż 25 mln euro. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane od 6 lipca do 24 sierpnia do godziny 16. Należy je dostarczyć do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Sekretariat tej instytucji mieści się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie, pok. nr 107. Za termin złożenia wniosku będzie uważana data i godzina jego rejestracji w urzędzie. Szczegółowe informacje o konkursie i wymogi związane z przygotowaniem dokumentów są opublikowane na stronie internetowej www.ckps.pl. Z kolei na stronie [link=http://www.generator-poiis.pl]www.generator-poiis.pl[/link] znajduje się tzw. generator wniosków, za pomocą którego należy przygotować dokument w wersji elektronicznej. [ramka][b]Uwaga [/b] Projekt ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć strategiczny charakter. To znaczy, że powinien się wpisywać i przyczyniać do realizacji celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych, takich jak: „Strategia rozwoju kraju 2007 – 2015”, „Polityka ekologiczna państwa”, „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej”, oraz uwzględniać dokumenty unijne, takie jak: dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia. Listę tych dokumentów można znaleźć na stronie [link=http://www.ckps.pl]www.ckps.pl[/link].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA