Gdy zapomnisz o podpisie, będziesz musiał go uzupełnić

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Fiskus zajmie się naszą sprawą, nawet jeśli odwołując się od niekorzystnej decyzji skarbówki nie podpiszemy wnoszonego pisma. Wcześniej jednak wezwie nas do usunięcia braków
Z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E7324C9259719E1641F55BF03B0D3E60?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] wynika, że każde podanie, czyli również odwołanie, powinno zawierać konkretne dane. Zgodnie z art. 168 § 2 w podaniu powinny się znaleźć: treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. I tak w myśl art. 222 ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty wobec decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Kto może podpisać pismo? Przede wszystkim podatnik albo jego pełnomocnik – jeśli działa na podstawie i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.[b]Nie zawsze jednak pod wnoszonym pismem znajduje się podpis. Co się dzieje, gdy go brak? Czy urzędnicy ro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL