Małym podatnikiem jest wspólnik czy spółka?

Organy podatkowe raz uznają za małego podatnika spółkę osobową, a innym razem jej wspólnika. Taka praktyka narusza spójność systemu podatkowego i nie znajduje oparcia w przepisach
Mali podatnicy mogą korzystać z przewidzianych dla nich udogodnień podatkowych w podatku dochodowym:- jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej niektórych środków trwałych,- kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT i CIT ([b]>patrz ramka niżej[/b]).[srodtytul]Decyduje wysokość przychodu[/srodtytul]Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT [b]małym jest taki podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 mln 200 tys. euro. Kwotę w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku obrotowego[/b] (w zaokrągleniu do 1 tys. zł).O posiadaniu statusu małego podatnika decyduje zatem wysokość uzyskiwanego przychodu. Obecnie obowiązujący limit przychodów (1 mln 200tys. euro) został wprowadzony w trakcie 2009 r. nowelizacją...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL