Kryzys pozbawia wynagrodzenia

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Wzrosła liczba pracowników, którym firma zalega z wypłatą pensji w porównaniu z I półroczem 2008 roku
Przedsiębiorcy zalegali z wypłatami dla 46 tys. pracowników kontrolowanych zakładów; w analogicznym okresie roku ubiegłego pieniędzy nie otrzymało w terminie 23 tys. zatrudnionych. Zaległości płacowe sięgnęły 68 mln zł.– Wzrost liczby przypadków niewypłacania pensji jest z pewnością oznaką kryzysu. Najwięcej negatywnych przypadków wstrzymywania wypłaty Państwowa Inspekcja Pracy odnotowała w firmach działających w branży handlowej, przetwórstwie i budownictwie. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy z tych sektorów najgorzej sobie radzą w kryzysie, tradycyjnie bowiem od lat mają kłopoty z terminową realizacją zobowiązań wobec zatrudnianych – mówi Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.Zaległości dotyczą zarówno wypłat podstawowego wynagrodzenia za pracę, jak i dodatkowych świadczeń, np. tych z tytułu pracy w nadgodzinach, ekwiwalentów itp. W porównaniu z I kwartałem tego roku znacząco wzrosła kwota zaległości przypadająca na jednego prac...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL