Informator się nie dowie, jaki finał ma sprawa

[b] Odpowiada Stanisław Walenta - radca prawny w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy[/b]Zasłaniając się tajemnicą skarbową oraz tym, że zawiadamiający nie jest stroną postępowania, urząd może w takiej sprawie nic nie zrobić. A zawiadamiający i tak się niczego nie dowie, co uważam za nienormalną sytuację prawną.Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe regulowane jest przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6BEF08F906A0C2E86DC0C51F03D89121?id=186065]ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy[/link]. Stosownie do przepisu art. 113 w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy k.k.s. nie stanowią inaczej. W szczególności w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nie stosuje się przepisów k.p.k. dotyczących pokrzywdzonego.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL