fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Najważniejsze są mądre działania

Tegoroczny ranking wyłonił samorządy, które najlepiej zarządzały finansami w latach 2005 – 2008 i w tym czasie najwięcej inwestowały - pisze Elżbieta Suchocka-Roguska, wiceminister finansów
Działania władz samorządowych są coraz bardziej widoczne zarówno w dużych miastach, jak i małych gminach wiejskich. To przede wszystkim zasługa coraz skuteczniejszego zarządzania, umiejętnego wykorzystania przyznanych kompetencji, a także właściwego rozpoznania potrzeb lokalnych społeczności.
Na rozwój lokalny duży wpływ ma nie tylko wyposażenie samorządów w odpowiednie instrumenty prawne i finansowe, ale przede wszystkim umiejętność ich optymalnego wykorzystania przez władze lokalne. W gronie zwycięskich samorządów znalazły się te miasta i gminy, w których lokalni liderzy są otwarci na rozwój przedsiębiorczości, na współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na innowacyjne rozwiązania i nowe technologie w zarządzaniu, co sprawia, że samorządy te stają się coraz bardziej nowoczesne i przyjazne zarówno dla swoich społeczności lokalnych, jak i partnerów zewnętrznych.
Wzrost zainteresowania potrzebami inwestycyjnymi wskazuje na coraz większe możliwości finansowe samorządów realizowane zarówno ze środków własnych, jak i ze środków unijnych. Dostęp do unijnych źródeł otworzył przed polskimi samorządami nowe perspektywy finansowania zadań, co umiejętnie wykorzystują. Wskazują na to wyniki rankingu. Zwycięskim samorządom gratuluję. Wszystkim samorządom życzę sukcesów w realizacji zadań publicznych na rzecz rozwoju lokalnego. Mam nadzieję, że realizację planowanych przedsięwzięć ułatwią regulacje proponowane w nowej ustawie o finansach publicznych, takie jak np.: > wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej zapewniającej długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej samorządu, > wprowadzenie elastycznego wskaźnika zadłużenia, > nowe progi ostrożnościowe i sanacyjne, > uelastycznienie gospodarowania środkami unijnymi, > wzmocnienie realizacji konstytucyjnej zasady gwarancji adekwatności środków finansowych do zakresu realizowanych zadań.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA