fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Czy można lepiej zarządzać gminą, czyli jak wykorzystać z pożytkiem dobre praktyki

Program Rozwoju Instytucjonalnego, który pozwala kompleksowo oceniać jakość zarządzania, wdrażać zmiany i monitorować procesy, to idealne narzędzie wspierające pracę w małych samorządach - pisze Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
Na co dzień wszystkie czynności wykonywane przez „szefów” gmin związane są z zarządzaniem – kierowanie ludźmi, podejmowanie decyzji, planowanie itp. Czasami ilość czynności i związana z nimi odpowiedzialność przytłaczają, co często skutkuje niedostrzeganiem istotnych dla funkcjonowania gminy spraw. Brakuje czasu na kompleksową ocenę sytuacji, regularne monitorowanie procesów, weryfikowanie, w jakim stopniu nasze działania są spójne z przyjętą strategią.
Można powiedzieć: łatwo pisać, ale trudniej znaleźć sposób na wszechstronne zarządzanie gminą. Ale właśnie dlatego być może warto przeprowadzić kompleksową ocenę wszystkich elementów zarządzania. Pozwoli to nam na ocenę aktualnego stanu rzeczy, co umożliwia badanie postępu przy kolejnych ocenach. Co istotne, w ten sposób wychwytujemy ważne dla gminy obszary, których funkcjonowanie warto by dopracować i poprawić. Można to zrobić przez wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie, np. ISO, CAF. Jednak pojawiają się głosy, że rozwiązania te tylko częściowo rozwiązują problem, wdrażając elementy jakości w zarządzaniu lub dokonując analizy jej aktualnego stanu. A co z wprowadzeniem zmian i ich monitorowaniem? Ponadto mniejsze gminy uważają te narzędzia za zbyt rozbudowane w stosunku do ich potrzeb. Ale i dla nich jest rozwiązanie. W latach 2001 – 2004 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wypracowano narzędzie wspomagające proces zarządzania – Program Rozwoju Instytucjonalnego, który kompleksowo pozwalał na ocenę, wdrażanie zmian i monitorowanie procesów. Przygotowane zostały materiały poszerzające wiedzę o zarządzaniu, analizy dla gmin, powiatów i narzędzia rozwoju instytucjonalnego.
Program Rozwoju Instytucjonalnego miał jednostkom samorządowym pomóc w: > doskonaleniu umiejętności planowania i zarządzania strategicznego w samorządach, w tym zarządzaniu projektami, > wdrażaniu nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi; > podniesieniu poziomu świadczenia usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich standardów, ocenę kosztów i doskonalenie efektywności, > doskonaleniu struktur organizacyjnych oraz procedur działania administracji publicznej z perspektywy realizacji celów strategicznych, > wykształceniu modelowego systemu komunikacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami, > zidentyfikowaniu i usunięciu przeszkód w otoczeniu prawnym zakłócających funkcjonowanie samorządów. Problem jednak polega na tym, że mimo dobrych opinii kilkudziesięciu samorządów wdrażających w ramach pilotażu program nie został on powszechnie przyjęty. Jak to często bywa w projektach, zabrakło środków i czasu na jego upowszechnienie. Obecnie jednak jest nadzieja na jego wdrożenie w większej grupie samorządów poprzez realizowany projekt zaktualizowania metody planowania rozwoju instytucjonalnego. Współudział w tym procesie organizacji samorządowych (Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich) i koordynacja działań przez doświadczoną Małopolską Szkołę Administracji Publicznej gwarantuje dopasowanie tej metody do oczekiwań samorządów. Do końca 2010 r. dopracowana będzie zaktualizowana wersja metody PRI. Natomiast wszyscy zainteresowani jej pierwotną wersją mogą się zapoznać z materiałami na stronie http://pri.dobrepraktyki.pl. Warto podkreślić, że na wskazanej stronie główny nacisk został położony na prezentację dobrych praktyk – wdrożonych działań w samorządach uczestniczących w Programie Rozwoju Instytucjonalnego. Korzystanie z doświadczeń innych jest jednym z najlepszych i najtańszych sposobów szukania własnych, optymalnych rozwiązań. Ale to już inna historia. Reasumując, może warto dokonać kompleksowej oceny gminy, korzystając ze sprawdzonej, wypracowanej na rodzimym gruncie metody planowania rozwoju instytucjonalnego? A wszystkim przedstawicielom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zainteresowanym dzieleniem się swoimi doświadczeniami, którym nieobce są sprawy związane z rozwojem obszarów wiejskich, polecam udział w jubileuszowym X Kongresie Gmin Wiejskich, który się odbędzie 15 – 16 października tradycyjnie w Sali Kongresowej w Warszawie. Organizatorem kongresu jest Związek Gmin Wiejskich RP. Informacje na temat PRI [link=http://www.pri.dobrepraktyki.pl]www.pri.dobrepraktyki.pl[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA