Czy pracownik może się zrzec dodatków?

[b]Według umowy o pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wyliczone stawką godzinową oraz premia kwartalna. W umowie nie mówi się natomiast nic o dodatkach za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Pracodawca chciałby nakłonić pracowników, aby zrzekli się tych świadczeń. Czy może?[/b][b] Nie[/b]. Podstawową zasadą prawa pracy jest, że pracownik za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Nie może zrzec się należności za pracę ustalonej w sposób umowny, a więc zapłaty za pracę, do której nabył już prawo lub którą miałby nabyć w przyszłości. Pracodawca nie może skutecznie go do tego zmusić.Szef nie może też domagać się, aby pracownik zrzekł się jakichkolwiek dodatków do pensji. Przez pojęcie wynagrodzenia należy bowiem rozumieć wszystkie jego składniki z tytułu zatrudnienia określonej osoby, a nie tylko pensję zasadniczą.Do obligatoryjnych składnikóeksie pracy dodatki za pracę wykonywaną w uciążliwych warunkach, a miano...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL