Jeśli prezes ma polisę, nie straszne są szkody

Za decyzje, których skutkiem są straty finansowe, członkowie organów spółek kapitałowych odpowiadają całym majątkiem – swoim i współmałżonka, a roszczenia mogą objąć nawet spadkobierców
Można się przed tym uchronić, wykupując polisę D&O – ubezpieczenia członków zarządów.[ramka][b]Przykład[/b]Zarząd spółki zainwestował w akcje firmy, która wkrótce upadła. Rezultatem były straty, bo wyrób okazał się niebezpieczny. Jego nabywcy wystąpili z roszczeniami wobec spółki, która go wyprodukowała. Ponieważ wyrób nie był ubezpieczony, koszty roszczeń okazały się ogromne. Przedstawiciel zarządu dopuścił do złożenia nieprawdziwych oświadczeń o wniesieniu wkładów lub bezzasadnie odmówił akcjonariuszowi zgody na zbycie udziałów lub akcji – i pozbawił go zysków, na które ten liczył.[/ramka]Za takie i podobne działania i czyny – w wyniku których uszczerbek finansowy poniosła spółka, akcjonariusze, udziałowcy, wierzyciele, pracownicy, ale także urzędy skarbowe, organy administracji państwowej i inne osoby fizyczne – odpowiedzialność cywilną i karną ponoszą członkowie zarządów (i innych organów) spółek prawa handlowego – zgodnie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL