Różnice w oprocentowaniu nie stanowią przychodu

Nie można zaliczać do przychodów pracownika różnicy, jaka występuje między oprocentowaniem udzielonej mu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a oprocentowaniem kredytów komercyjnych
W wielu firmach pracownikom przyznawane są pożyczki, np. na cele mieszkaniowe, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pożyczki te w porównaniu z kredytami komercyjnymi oprocentowane są na preferencyjnych warunkach. Udzielenie pożyczek dla wszystkich pracowników odbywa się – generalnie – według tych samych zasad i przy zawieraniu umów pożyczek stosowana jest taka sama stopa procentowa.W niektórych przedsiębiorstwach powstają jednak wątpliwości, [b]czy pracownicy, którym udzielono takich pożyczek, otrzymują częściowo nieodpłatne świadczenie stanowiące opodatkowany przychód ze stosunku pracy.[/b] Rozstrzygnięcie tego problemu ma istotne znacznie dla rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.[srodtytul]Nie tylko pieniądze[/srodtytul]Zgodnie z ustawą o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finans...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL