Wykonywanie obowiązków w nocy nie musi wynikać z angażu

Zatrudniony pracuje u nas od dwóch lat, ale dopiero teraz będziemy mu zlecać nocne zmiany. Czy praca w godzinach nocnych wymaga aneksu do umowy? A ile za nie płacić?
Zlecenia pracy w nocy nie trzeba poprzedzać zmianą angażu, ale nie każdy taką pracę może wykonywać. Przypominam, że praca w nocy jest zabroniona m.in. dla:- kobiet w ciąży – art. 178 § 1 kodeksu pracy,- pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę – art. 178 § 2 k.p.,- pracownika młodocianego – art. 203 § 1 k.p.Dla tych, którzy mogą realizować zadania nocą, informacja o tym ma wynikać z grafiku czasu pracy i musi być odnotowana w ewidencji czasu. W harmonogramie czasu pracy wpisujemy przykładowo, że w środę zatrudniony pracuje na II zmianie, a ta obejmuje godziny pracy między 16 a 24. Zatem w porze nocnej zatrudniony przepracował trzy godziny, i to trzeba zapisać w ewidencji czasu pracy.Praca w nocy to osiem godzin wybranych między 21 a 7, a sposób obliczania dodatku za pracę w nocy reguluje § 4b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7AEEA5B1427836C2...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL