Wspólnik spółki cywilnej sam za siebie płaci składki

Jeśli dotychczas to spółka cywilna rozliczała swojego wspólnika, teraz musi go wyrejestrować, a on ma przejąć obowiązki ubezpieczeniowe
[b]– Czy teraz należy osobno zgłaszać i rozliczać wspólników spółki cywilnej? Jak wypełnić blok IV druku ZUS ZFA, jakie dane tu podać?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.W zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wspólnicy spółek cywilnych traktowani są jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Każdy z nich jest więc płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Spółka pełni natomiast funkcję płatnika składek tylko za osoby świadczące w niej pracę (np. pracowników i zleceniobiorców).[srodtytul]Wpis do ewidencji uruchamia procedurę[/srodtytul]Osoba, która rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej, idzie do organu ewidencyjnego i wypełnia tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1. Jego efektem będzie wydanie wpisu do ewidencji, aktualizacja lub nadanie NIP, nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek.W...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL