Akty prawne

Obowiązują od 6 lipca 2009

[srodtytul]PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE[/srodtytul]
- znowelizowana 24 kwietnia ustawa – Prawo telekomunikacyjne; w związku z nią zmiany objęły następujące ustawy: o policji; o Straży Granicznej; o kontroli skarbowej; Kodeks postępowania karnego, o Biurze Ochrony Rządu; o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych; o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; Prawo upadłościowe i naprawcze; o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz służbie Wywiadu Wojskowego; o zarządzaniu kryzysowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=313826]DzU nr 85, poz. 716[/link]); o tej ustawie i niżej wymienionym rozporządzeniu pisaliśmy w „Rz” z 4 – 5 lipca „[link=http://www.rp.pl/artykul/329043.html]Klienci łatwiej zmienią sieć komórkową[/link]” - akt wykonawczy do tej ustawy, tj. rozporządzenie ministra infrastruktury o warunkach korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315414]DzU nr 97, poz. 810[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL