fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 99 z 26 czerwca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 825 – 826), z 22 maja i 18 czerwca:
- o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 3 lipca, - zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie; 1 lipca.
[b] Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 827) z 15 czerwca w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010; 1 września. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 828 – 837): - [b]edukacji narodowej[/b] z 15 czerwca w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego; 11 lipca, - [b]gospodarki[/b] z 17 czerwca w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania EMPAK; 1 lipca, - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 8, 15 i 16 czerwca, w sprawie: – warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 11 lipca, – połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Spożywczego; 1 lipca, – warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 1013 (zmiana); 26 czerwca, - [b]sprawiedliwości[/b], z 15 i 16 czerwca, w sprawie: – stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, – wynagrodzenia asystentów sędziów; oba 11 lipca, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], dwa z 23 czerwca, w sprawie: – dokumentu podróży przewidzianego w konwencji genewskiej; 29 czerwca, – ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (zmiana); 27 czerwca, - [b]środowiska [/b]z 15 czerwca w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu; 11 lipca. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=315903]Zobacz treść: Dz.U. nr 99[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA