fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 98 z 25 czerwca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 817 – 819), dwie z 7 i jedna z 21 maja:
- o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych; wejdzie w życie 10 lipca, - o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym; 10 lipca, ale niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r. i 1 stycznia 2013 r.,
- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym; 10 lipca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 820 – 824): [b]gospodarki[/b] z 9 czerwca w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych; to rozporządzenie i wszystkie następne wchodzą w życie 10 lipca, [b]nauki i szkolnictwa wyższego[/b] z 16 czerwca w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalania szczegółowego zakresu zadań ośrodka, [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 17 czerwca w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i jarzyn oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, [b]sprawiedliwości[/b], z 16 i 18 czerwca, w sprawie: – delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pracy, – drugie na ten sam temat, tyle że dotyczące sędziów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA