Podstawę wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin z trzech miesięcy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pracownik wykonuje pracę w równoważnym systemie pracy. Na jego wynagrodzenie, oprócz pensji zasadniczej, składają się dodatki za godziny nadliczbowe. Czy jeśli w kwietniu jego składniki zmienne wyniosły 0 zł, a w maju był na urlopie, to licząc wynagrodzenie urlopowe dzielę podstawę przez liczbę godzin z dwóch, czy trzech miesięcy?
Wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, zgodnie z § 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)[/link]. Wynika z niego, że składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem składników określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości, uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zatem, jeżeli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w maju, należy uwzględnić składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości (np. należność za godziny nadliczbowe) wypłacone mu w kwietniu, marcu i lutym. Jeżeli w kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL