Na zapłatę daniny przedsiębiorca ma ściśle określony czas

www.sxc.hu
Podatnicy muszą uiszczać należności podatkowe nie tylko w odpowiedniej wysokości, ale również w ściśle określonym terminie. Obowiązek ten mają również płatnicy i inkasenci
Gdy zobowiązanie powstaje na mocy decyzji organu podatkowego, termin płatności podatku wynosi 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Termin płatności liczy się w tym przypadku od dnia doręczenia decyzji, a kończy się z upływem 14. dnia, licząc od dnia rozpoczynającego bieg terminu. Zasada ta znajdzie zastosowanie np. w podatku od spadków i darowizn – gdy podatek ten nie jest pobierany przez płatnika, oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obciążającego osoby fizyczne.[srodtytul]Niekiedy powinność wynika z przepisu[/srodtytul]Jeśli zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość, lecz przepisy określają kalendarzowe terminy płatności podatku (zaliczki na podatek lub raty), zasadą jest, że zapłata podatku powinna nastąpić w terminach określonych w tych przepisach.[ramka][b]Przykład[/b]Podatek rolny, leśny i od nieruchomości obciążający osoby fizyczne należy uiścić w terminach określon...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL